Svobodný přístup k informacím

Oficiální název

Obec Morašice

Důvod a způsob založení

Obec Morašice (dále jen obec) vznikla podle ústavního zákona č.1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějš…

Organizační struktura

Obec Morašice Zastupitelstvo​​ Starosta -  Jiří Drechsler Místostarosta - ing. Zdeněk Šanda Členové - Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA, …

Kontaktní spojení

Obec Morašice                                           Morašice 59 535 01…

Případné platby můžete poukázat

Čís.úč.:  30525561/0100   Komerční banka a.s.

IČO, DIČ

IČO: 00580678   DIČ: CZ00580678   -  Obec není plátcem DPH

Žádosti o informace - Zák.106/1999 Sb.

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti o informace 1.Osobní podání 2.Telefonické podání:   3.Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou ž…

Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání Způsob odvolání a jeho obsah: •Osobně na Obecním úřadě •Poštou na adresu Obecn…

Formuláře

Formuláře, kterými se lze obracet na obec jsou přístupny zde. Tyto formuláře lze získat také na obecním úřadě v úředních hodin…

Návody pro rešení nejrůznejších životních situací

Obecní úřad doporučuje občanům níže uvedené kontakty pro řešení různých životních situací. Nouzová telefonní čí…

Nejdůležitejší předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje - zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném  přístupu  …

Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za př…

Licenční smlouvy

Obec Morašice nemá licenční smlouvy.    Vzory licenčních smluv  Obec Morašice nemá žádné vzory licenčních…

Výroční zpráva podle zákona c. 106/1999 Sb.

Seznam organizací


Archiv zák.106/1999 Sb.

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678