Kalendář akcí

Listopad 2018
Po Út St Čt So Ne
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2

CzechPoint

Obecní Úřad obce Morašice ve Východních Čechách

Historie obce Morašice

Obec  Morašice se nachází  v Železných horách - 7 km jihozápadně od města Přelouč.

První písemná zpráva pochází z roku 1487, kdy ves patřila s počtem 106 obyvatel pod hrad v Kolíně.

 

Na návsi  je umístěná  zvonička, na kterou se zvonívalo při různých příležitostech a také křížek s nápisem „Ku cti a chvále boží nákladem občanů Morašických postaveno roku 1891“.

 

Střípky z  morašických pamětí se zachovaly až od roku 1914, kdy byl v obci založen Hasičský sbor, do něhož se přihlásilo 12 mužů.

Z roku 1919 se zachovala první zmínka o dolování v lomu Morašice. Kámen zde těžila Pražská železářská společnost. 

V roce  1923  měla obec  Morašice  44 domů a  221 obyvatel.  Vlastnila 397 orných  korců  pole,  62 korců  luk a  36 korců pastvin.  Byl zde hostinec, provozovaný paní Matičkovou,  obchod rodiny Moravcovy, kavárna pana Ducháčka,   ale také obchod s dobytkem pana Doležala.

 

V tomto roce byl také postaven obecní dům s třemi bytovými jednotkami.  V budově sídlil i obecní úřad, který měl k dispozici jednu místnost.

V témže roce byl také založen Ochotnický spolek mládeže Morašické, jehož vedení se ujal Josef Moravec.

 

Dne 16.7. 1932  byl slavnostně odhalen památník na počest padlým v první světové válce. Jména padlých jsou na něm vyryta.

 

V roce 1939 se vybudovala silnice, která vedla ze Zdechovic přes Morašice na Vedralku. Do té doby byla tato silnice hliněná a zpevněná tzv. hatěmi, což byly svazky větví, které zpevňovaly cesty v bažinatých územích. Zavedena byla   také telefonní linka do hájovny a do hostince.

V roce 1946 byly první volby, které vyhrála Komunistická strana. V tomto roce mnoho lidí z Morašic odešlo do pohraničí, a to v rámci politiky jejího osídlování.

V roce 1948 se konala tzv. „Rozsvěcená“ na oslavu připojení Morašic k elektrické síti.

V období války, ale zejména v poválečném období, se konalo v obci mnoho společensko-kulturních akcí. Hrála se divadla, pořádaly  „Máje“  a plesy, fungoval Svaz žen a Hasičský sbor. Veškerá tato činnost začala v 50. letech upadat.

V roce 1959 vzniklo v Morašicích první zemědělské družstvo, ale lidé měli dobytek ve svých chlévech,  protože obec nedisponovala velkokapacitním objektem.   Cca v roce 1970 se bytový fond obce  zhruba zdvojnásobil,  protože lidé přestavovali chlévy na obytné  místnosti.  Počet místních občanů se ale zmenšil,  žilo jich zde okolo 150,  domy byly prázdné,  a proto se začaly prodávat na chalupy.

V letech 1972 – 1973 proběhla v rámci tzv. „Akce Z“ výstavba přístavby hostince. 

 

Do roku 1990 byly Morašice pod obecní správou obce Zdechovice. Od 1.1 1991 mají samostatnou právní subjektivitu.

 

V roce 1999 proběhla v obci výstavba vodovodní sítě a kanalizace, v roce 2005 plynofikace a s ní spojená výstavba nové silnice.

V roce 2016 dovršila obec Morašice 25 let právní subjektivity.  Tento rok byl pro obec  i jinak významný.

Dne  19. listopadu 2016 byl na návsi znovu odhalen památník obětem první světové války. Od doby jeho instalace (v r. 1932)  byl  vlivem povětrnostních podmínek  značně poškozen a hrozilo jeho zřícení. Proto musel být demontován.  Náklady na opravu pomníku dosáhly téměř výše ročního rozpočtu obce,  ale na jejich úhradu se podařilo využít dotačního programu Ministerstva obrany ČR.

 

 

Obec Morašice však měla v ten den důvodů k oslavám více. Oficiálně byly poprvé představeny  insignie obce vycházející z dochovaných pečetí, jejichž otisk byl nalezen v archivních fondech. Slavnostní akt udělení znaku a vlajky obci proběhl 22. června 2016  v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

 

Po delší opravě byla na náves také znovu instalována zvonička, která k návsi neodmyslitelně patří.

 

 

 

Základní informace o obci k 31.12. 2017

Katastrální výměra:          442 ha

Počet obyvatel:                  81

Průměrný věk obyvatel:     50,66

Počet dětí do 18 let:            7

Starší 60 let:                      38

 

 

 

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678