E-Podatelna

Pomocí této stránky můžete zaslat na Obecní úřad Morašice elektronickou datovou zprávu.

Způsob podání

Níže si vyberte způsob, kterým chcete zaslat na Obecní úřad Morašice datovou zprávu. V návaznosti na výběr komunikačního kanálu se vám zobrazí podmínky a postup, za jakých vám bude umožněno datovou zprávu zaslat.

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat na Obecní úřad Morašice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: obecmorasice@volny.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:

Úterý: každý lichý týden od 19:00 do 20:00 hod.

Upozornění:

  • Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
  • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
  • Elektronický podpis podání, musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Prostřednictvím níže uvedeného e-mailu můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Morašice datovou zprávu. Tento postup je určen pro ty, kdo nevlastní elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb. Konkrétní právní předpisy stanoví, zda je nutné podání bez zaručeného elektronického podpisu doplnit do 5 dnů ústním podáním do protokolu nebo písemným podáním v listinné podobě nebo podáním v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo označeným elektronickou značkou. Při zasílání datové zprávy bez el. ektronického podpisu prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu nebo kontkatkní email nebo telefon. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Elektronická adresa elektronické podatelny: obecmorasice@volny.cz
Časová možnost podání: kdykoliv
Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny

Úřední dny podatelny:

Úterý: každý lichý týden od 19:00 do 20:00 hod.

Upozornění:

Datová zpráva odeslaná prostřednictvím formuláře bude považována za běžnou korespondenci.

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Morašice datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

Místo podání datové zprávy:

Obecní úřad Morašice, Morašice 59, 535 01 Přelouč Morašice

Časová možnost podání:

Pozemní poštou: kdykoliv
Osobně: v úřední dny podatelny

Potvrzení přijetí:

Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
Osobně: v den převzetí datové zprávy

Úřední dny podatelny:

Úterý: každý lichý týden od 19:00 do 20:00 hod.

Upozornění:

  • V uvedeném místě podání datové zprávy jsou přijímána všechna podání učiněná prostřednictvím datových nosičů a elektronicky podepsaná.
  • Datové zprávy umístěné na datových nosičích doručených fyzicky na podatelnu osobně, nebo prostřednictvím pozemní pošty, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
  • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678