Opravné prostředky

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

•Osobně na Obecním úřadě

•Poštou na adresu Obecní úřad Morašice, Morašice 59, 535 01 Přelouč

•Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace

•odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

•obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,

•krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 

 

Rychlý kontakt

Morašice 59
535 01 Přelouč Morašice
Pardubický kraj | Česká republika
tel.: +420 606 660 218
email: obecmorasice@volny.cz
IČO: 00580678